Pretvarač težine

...
...

Metrički

Tona
0,01
Kilonewton
0,11
Kilogram
11
Hektogram
110
Gram
11000
Karat
55000
Centigram
1100000
Miligram
11000000
Mikrogram
11000000000
Nanogram
1,1×1013
Jedinica za atomsku masu
6,62×1027

kineski

Tael
26464,3
Ku Ping
26797,96

Avoirdupois (SAD)

Duga Tona
9,84×10-4
Kratki ton
1,1×10-3
Dugačka stoteška
0,02
Kratka stoteška
0,02
Kamen
0,16
Funta
2,2
Unca
35,27
Gutljaj
564,38
Žitarica
15432,35

japanski

Koku
5,54
Kann
266,64
Kinn
1666,5
Monnme
266640,2

Troja

Funta
2,68
Unca
32,15
Pennyweight
642,95
Karat
4877,56
Žitarica
15432,36
Obol
308616,4
Doite
7406796

Starošvedski

Skeppspund
0,01
Lispund
0,12
SkåLpund
2,35
Ocjena
4,71
Uns
35,84
Lod
75,18
Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.